Главни циљ Центра је да кроз различите активности и садржаје негује српски језик, културу и баштину, те да приближи српску традицију и обичаје мултикултуралној средини у којој живимо.

©2019 by Serbian Cultural Center San Diego.