Дипл. Спец. Педагог и Спец. Социотерапије и рехабилитације. Има вишегодишње искуство у раду са ђацима основне и средње школе. 30 година радила у основним и средњим школама у Београду. 12 година била директор Експерименталне школе за основно и средње образовање "Вожд"  у Београду. У свом раду са ђацима акценат ставља на индивидуалан приступ студенту, као и важности интерактивне наставе.