top of page

наше учитељице

thumbnail.jpeg

Милица Мирковић дипломирала је и магистрирала српску књижевност и језик на Филозофском факултету у Новом Саду. За време постдипломских студија, као стипендисткиња Министарства за науку Републике Србије, била је ангажована као истраживачица сарадница на научним пројектима из области књижевности, те као библиотекарска помоћница у Семинарској библиотеци Одсека за српску и компаративну књижевност. Радила је као лекторка у Редакцији програма на српском језику Радија Нови Сад и повремено на замени као професорка српског језика у новосадској Гимназији „Светозар Марковић“, између осталог, и у одељењу у којем се српски учи као нематерњи језик. Објављивала је приказе дела и огледе из области књижевне историје и критике у књижевној периодици (Летопис Матице српске, Детинјство, Поља), у зборницима радова са међународних скупова посвећених књижевности и Саветовања Змајевих дечјих игара о књижевности за децу, а аутор је и двеју књига. По доласку у Сан Дијего волонтирала је и радила као библиотекарски помоћник у Библотеци града Сан Дијега (San Diego Public Library). Више од четири године примењује своје стручно знање и искуство у подучавању своје двоје деце мелодији матерњег језика и српској култури кроз игру, песму и свакодневну комуникацију.

Unknown.jpeg

 Александра ( Сашка ) Џонсон живи и ради у Сан Диегу последњих 8 година. Пореклом је из малог града на северу Србије, Кикинда. 2011.године дипломирала је на Универзитету у Новом Саду, на одсеку за социологију и стекла звање дипломираног социолога. Такође, похађала је Мирамар Колеџ у Сан Диегу где је успешно завршила часове на одсеку “child development” . Више од 8 година ангажована је у раду са децом узраста 0-10 година. Тренутно је запослена у предшколској установи “San Diego Jewish Academy” на позицији главног учитеља. Њена љубав према деци и учењу је безгранична, што значи да увек ради на сопственом усавршавању. 

Natasa_Gajic.JPG

Mp Наташа Гајић се још као апсолвент укључила у наставу енглеског радећи у средњој школи. Чим је дипломирала енглески језик и књижевност на

Филолошком факултету Београдског Универзитета наставила је са радом подучавајући децу предшколског и школског узраста. По доласку у Сан Дијего, у Сједињене Америчке Државе, завршила је постдипломске студије на одељењу Примењена лингвистика: Подучавање енглеског језика као другог језика на Државном универзитету Сан Дијего (San Diego State University). Каријеру даље развија на самом универзитету. Последњих година предаје енглески језик странцима на American Language Institute (ALI) при San Diego State University. Искуство развија на различитим пољима учења језика, као шту су граматика, читање, писање и говорне вежбе. Акценат рада ставља на комуникативни приступ подучавања језика где ђаци у опуштеној атмосфери прихватају нови језик као средство комуникације. Користи модерна средства технологије као допуну наставног материјала.

Aleksandra_Nikolova.jpg

Др Александра Николова је наставник енглеског језика, методологију наставе и лингвистике у САД, Мексику и Европи преко 20 година. Њено искуство обухвата све вештине:читање, писање, слушање, говор, фонетика и граматика. Др Николова је обучавала наставнике енглеског језика на “UCSD”, “SDSU”, “Alliant International University” и “Ashford University” у Сан Дијегу, Калифорнија, као и на универзитету “CETYS” у Тихуани, Мексико. Она ради као академски директор школе енглеског језика ”International Academy of English” у Сан Дијегу. Након завршавања додипломских студија из енглеског језика у Скопљу, Др Николова ја уписала магистарске студије из примењене лингвистике у Чикагу, Илиноис, на универзитету “University of Illinois at Chicago”. После добијања магистратуре, Др Николова је одбранила докторат из примењене лингвистике на “Alliant International University” у Сан Дијегу, где ради и живи већ 12 година. Др Александра Николова је такође и директор Школе Српског Језика и Културе.

Screen Shot 2020-08-07 at 9.23.39 PM.png

Слободанка Лотина је стекла високо образовање са звањем професор разредне наставе на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Бавила се учитељским занимањем двадесет година, а највећи део радног стажа је провела у ОШ „Лазар Саватић“ (Земун, Србија). Радила са децом узраста од 6 до 10 година. Предавала је српски језик, математику, природу и друштво, ликовно и грађанско васпитање.

Marija_Petrovic.jpg

Mp Марија Петровић је стекла звање магистра примењене лингвистике на San Diego State University. Има богато искуство у раду са студентима којима енглески није матерњи језик стечено у раду у Основној школи "Rosa Parks" у Сан Дијегу, на San Diego State University, American Language Institute, и Miramar Community College, као и вишегодишње искуство као координатор програма и васпитач у српско- енглеском вртићу "Enjoy English" у Нишу, у Србији.

thumbnail.jpeg

Радмила Мајкић: Дипл. Спец. Педагог и Спец. Социотерапије и рехабилитације. Има вишегодишње искуство у раду са ђацима основне и средње школе. 30 година радила у основним и средњим школама у Београду. 12 година била директор Експерименталне школе за основно и средње образовање "Вожд"  у Београду. У свом раду са ђацима акценат ставља на индивидуалан приступ студенту, као и важности интерактивне наставе. 

IMG_7229.jpg

Дијана Перић је стекла звање дипломирани стручни сарадник - педагог на Филозофском факултету Универзитета у Београду. По завршетку студија почиње да ради у основној школи ”Олга Петров ” Панчево ( Србија ), као и у Регионалном Центру за таленте и даровиту децу ”Михајло Пупин ” Панчево.

Као стручни сарадник - педагог, бавила се индивидуалним и групним радом са децом од 6. - 14. година, планирањем и програмирањем активности за одељење, активностима на нивоу школе, као и радом са родитељима на побољшању успеха ученика. Доласком у Сан Диjего, на San Diego Continuing Education College, успешно је завршила - Child Development program.     

Десетогодишњи рад у школи као и рад у Центру за даровиту  децу и стално стручно усавршавање омогућило јој је да стечено искуство примени у образовању своје троје деце као и деце која похађају њен предшколски дневни центар овде у Сан Диjегу.

bottom of page